Nieuws

New Crossbill guide! - The Spanish Pyrenees

The latest guidebook is already two months available - the Crossbill Guide Spanish Pyrenees and steppes of Huesca covers the spectacular central Spanish Pyrenees all the way down to the western-like hinterland.
More info

Uiterwaarden bij Zutphen

Natuurstrategie

Kievitsbloemen in de uiterwaarden bij Hasselt

Diensten

Tabak Advies Ecologie is een eenmanszaak die diensten levert op het gebied van ecologisch onderzoek en advies. Het werkveld van TAE bestaat onder meer uit:

Expertise

TAE heeft brede expertise en kennis op het gebied van natuuradvies en veldonderzoek. Mijn werkervaring heb ik in de loop van de jaren opgedaan tijdens mijn inzet voor projecten bij diverse bedrijven en instellingen (Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied en ARCADIS). Specialiteiten zijn: vegetatiekundig onderzoek, opstellen concrete en bondige quickscans/natuurtoetsen, opstellen ecologische inrichtingseisen, herpetofauna, dagvlinders. Naast het uitvoeren van ecologisch advieswerk ben ik werkzaam als fotograaf, auteur bij Crossbill Guides Foundation en tekenaar.

Beukenbos bij Doorwerth

Visie op complexe projecten

Het succes van veel grijs-groene projecten, plannen en ontwerpen zijn afhankelijk van de optimale inzet van natuurstrategie. Dat betekent niet alleen de natuurwaarden in beeld brengen, maar ook de gegevens slim inzetten. Natuurkaders, -belangen en -processen kunnen namelijk belangrijke randvoorwaarden creëeren, die enerzijds oplossingen bieden, anderszijds het lopende proces zullen stroomlijnen. Een goed voorbeeld is draagvlak creŽeren vanuit de directe omgeving voor een plan of initiatief. De volgende "ingrediënten" zet ik hierbij in: ecologische kennis, constructief meedenken zonder blad voor de mond te nemen, creatieve oplossingen door te combineren, innovatieve aanpak op basis van lef. Belangrijk voor een robuuste, kostenefficiŽnte uitwerking is te bewegen binnen de afbakening, op basis van de randvoorwaarden die door het plan ingegeven zijn.

Samenwerking

Het streven naar hoge kwaliteit wordt bewerkstelligd door bij opdrachten samen te werken met goede, zelfstandig opererende adviseurs en specialisten. Specifieke kennis en ervaring wordt hierdoor effectief ingezet. Ik werk onder meer samen met de volgende adviseurs en specialisten: